Bildiri Konuları


 • Evde Bakım Hizmetleri
 • Uzaktan Sağlık Hizmetleri
 • Hastane Hizmetleri
 • Kişileştirilmiş Tıp Uygulamaları
 • E-Sağlık Uygulamaları 
 • Sağlık Hizmetleri Yönetimi
 • Sağlık Kurumları Yönetimi
 • Sağlık Ekonomisi
 • Sağlık Bilişimi ve e-Sağlık Hizmetleri
 • Sağlık Hukuku
 • Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış
 • Hasta Hakları, Güvenliği ve Kalite
 • Klinik ve Tıbbi Hizmetler Yönetimi
 • Diş Hekimliği Hizmetleri Yönetimi
 • Eczacılık Hizmetleri Yönetimi
 • Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi
 • Ebelik Hizmetleri Yönetimi
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hizmetleri Yönetimi
 • Acil Sağlık Hizmetleri ve Afet Yönetimi
 • Diyetisyenlik Hizmetleri Yönetimi
 • Sosyal Hizmetler Yönetimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetimi
 • Tele-Tıp
 • Mobil Sağlık
 • Çocuk Gelişimi Hizmetleri Yönetimi
 • Yaşam Kalitesi
 • Tıbbi Deontoloji ve Meslek Ahlakı
 • Sağlık Teknolojisi Değerlendirme
 • Uzun Dönemli Bakım
 • Değer Temelli Sağlık Hizmetleri
 • Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Sağlık Politikası ve Planlaması