Kongre Kursları


Kongre Kurs Ücreti (Bir Kurs İçin) 250 TL'dir. Kayıt sekmesindeki IBAN numarasına yatırınız.

Kurs Kayıtı için ihmcsciboard@gmail.com adresine mail atınız.


KONGRE KURSU:  ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME (ÇKKV) TEKNİKLERİNİ KULLANARAK SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİNDE STRATEJİ BELİRLEME    

-  Best-Worst Method (BWM)

-  Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)

Sağlık kurumları yönetiminde örnek bir uygulamanın hibrit bir BWM ve TOPSIS yaklaşımıyla çözümlenmesi                                                                                                    

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan AĞAÇ
Sağlık Yönetimi Bölümü | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Türkiye

Telefon:  +90 264 616 1600

E-Posta:  gokhanagac@subu.edu.tr

*Kursa yüz yüze veya dijital katılım yapılabilir.