Önemli Tarihler ve Bilgiler

Kongre Tarihi 23-25 Mayıs 2024
Son Bildiri Gönderme Tarihi 10 Nisan 2024
Toplu Bildiri Kabul Listesi İlanı 14 Nisan 2024
Erken Kayıt Son Tarihi 16 Nisan 2024