9.IHMC FİZİKİ (FACE TO FACE) PROGRAM YAYIN


9. IHMC DİGİTAL PROGRAM YAYIN


KABUL EDİLEN BİLDİRİLER LİSTESİ

*Henüz hakem süreçleri tamamlanmamış bildiriler, süreçleri tamamlanınca listeye eklenecektir. 

KONGRE KURSU:  ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME (ÇKKV) TEKNİKLERİNİ KULLANARAK SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİNDE STRATEJİ BELİRLEME    

-  Best-Worst Method (BWM)

-  Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)

-  Sağlık kurumları yönetiminde örnek bir uygulamanın hibrit bir BWM ve TOPSIS yaklaşımıyla çözümlenmesi                                                                                                         Dr. Öğr. Üyesi Gökhan AĞAÇ

*Yüz yüze veya dijital katılım yapılabilir.

SOSYAL PROGRAM-BALKAN TURU

/documents/102/9._IHMC_Kat%C4%B1l%C4%B1mc%C4%B1lar%C4%B1_i%C3%A7in_Ekspres_BalkanTuru-2Gece-4Gun-%C3%9CSK%C3%9CP-KOSOVA_TURU.docx


9. IHMC Sağlık Yönetimi Doktora Tez Kolokyumu Başvuru Çağrısı ve Formu

/documents/101/9._IHMC_Doktora_Tez_Kolokyumu_Ba%C5%9Fvuru_%C3%87a%C4%9F%C4%B1r%C4%B1s%C4%B1__JTmWj9F.pdf


Kongremiz kapsamında bu yılda Sağlık Yönetimi Alanı Doktora Tez Kolokyumu yapılması planlanmaktadır.

Kolokyumun Amaçları:

·        Sağlık Yönetimi alanındaki yapılan doktora tezlerinin kalitesini arttırmak,

·        Genç bilim insanlarının akademik gelişimine ve bakış açılarının genişlemesine katkı sağlamak,

·        Doktora öğrencileri arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmak,

·        Doktora öğrencilerinin arasındaki iletişim ve etkileşimi arttırmaktır.

 

Kolokyuma;  Tez önerisi öncesi, araştırma tasarımı aşaması, veri toplama aşaması, veri analiz aşaması ve tez savunma aşamasında olan tüm doktora öğrencileri tez sunumu yapmak için katılabilir.

Başvurular içerisinden seçilecek olan 3 doktora tez çalışması sahibi doktora öğrencisi kongreye ücretsiz katılacaktır.

Kolokyuma dinleyici olarak yüksek lisans öğrencileri ve isteyen kongre katılımcıları katılabilir.

Kolokyum Moderatörlüğü;  Sağlık Yönetimi alanındaki tecrübeli hocalarımızın moderatörlüğünde gerçekleştirilecektir.

Doktora Kolokyumu Yazım Kılavuzu

 

Doktora Kolokyumunda sunulmak üzere gönderilecek çalışmalara ilişkin metin aşağıdaki detaylara göre hazırlanmalıdır. Tezdeki mevcut aşamanıza göre:

·       Çalışmanın başlığı

·       Yazar bilgileri

·       Çalışmanın özeti

·       Çalışmanın amacı

·       Çalışmanın önemi

·       Kavramsal çerçevesi

·       Çalışmanın yöntemi

·       Çalışmanın bulguları

·       Çalışmanın çıkarımları

·       Metin en fazla 10 sayfa olacak şekilde;  1,5 satır aralığı, Times New Roman, 12 Punto, iki yana yaslı (kenar boşlukları 2,5cm) kısa, öz ve çalışmayı kapsayıcı şekilde yazılmalıdır. Çalışmada kaynaklar APA yazım sitiline göre gösterilmelidir.

Kolokyuma başvuru yapabilmek için danışman imzalı doldurulan Kolokyum Başvuru Formu taranmalı makbolat@sakarya.edu.tr veya musaozata@gmail.com adresine e-posta yolu ile gönderilmelidir.

 

 

Prof. Dr. Mahmut Akbolat

Kolokyum Koordinatörü

Prof. Dr. Musa Özata

Kolokyum KoordinatörüDeğerli 9. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi Katılımcıları,

Sağlık sektöründe teknoloji gelişmeler ve maliyet artışları daha önce istisna hizmetler şeklinde verilen bir çok hizmetin sağlık sistemine kolayca entegre edilmesinin yolunu açmıştır.

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler dijital sağlık ve uzaktan sağlık hizmeti sunumu ile ilgi hizmetlerin sisteme dahil edilmesinin fırsatını oluşturmuştur. Hastane ve hasta bakım merkezlerinin maliyetlerinin yükselmesi tele-tıp teknolojilerinin de yardımıyla evde bakım hizmetlerinin tedavi hizmetlerinin önemli bir parçası haline gelmesine kapı aralamıştır.

Yeni durumda, klasik sağlık hizmetlerine, uzaktan sağlık hizmetlerinin ve evde sağlık hizmetlerinin eklenmesiyle geleceğin sağlık hizmetleri olan entegre sağlık hizmetleri şekillenecektir.

Alanında köklü ve öncü konularını, bilimsel bir zeminde tartışmayı misyon edinmiş 9.IHMC kongresi; bu nedenlerle bu yıl “Sağlıkta Yeni Gelecek: Entegre Sağlık Hizmetleri” başlığını kendisine ana tema edinmiştir.

Dünyada ve ülkemizde entegre sağlık hizmetleri yeni sağlık politikalarının oluşturulmasında, mevzuat düzenlemelerinde, iyi uygulama örneklerinin geliştirilmesinde anahtar kavram olması beklenmektedir.

Konuya dair bilimsel bir birikimin oluşması adına, kongremizde panel ve oturumlarda " Sağlıkta Yeni Gelecek: Entegre Sağlık Hizmetleri " teması yurt içi ve yurt dışından katılacak uzmanlar tarafından enine boyuna tartışılacaktır.

Bilindiği gibi IHMC kongrelerinin amacı sağlık yönetimi ve sağlık kurumları yönetimi alanında yerelden globale uzanan bilimsel bilgi, beceri ve tecrübelerin uluslararası paylaşımına zemin hazırlamaktır. Aynı zamanda kongrede, değişik ülkelerden bilim insanlarının, özellikle genç araştırmacıların, politika yapıcıların, uygulamacılar ve yöneticilerin bir araya gelmesini sağlayarak global bilgi paylaşımını sağlamak, sağlık yöneticiliğinin önemine vurgu yapmak ve sağlık yöneticiliğinin global olarak profesyonel meslekleşme sürecine katkı yapmak da bulunmaktadır.

Kongremiz İstanbul'da, Nişantaşı Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde 23-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecektir. Kongrede katılımcılara fizikî ve dijital katılım imkânı sunulacaktır. Kongre ana teması olan “Sağlıkta Yeni Gelecek: Entegre Sağlık Hizmetleri” temasının yanında sağlık bilimleri ve yönetimi ile ilgili çalışmalarınızı bekliyoruz.

Kongremize katılımınız bizi onurlandıracaktır. İyi dileklerimizle…


Prof. Dr. Sedat BOSTAN                              Doç. Dr. Fadime ÇINAR                    Prof. Dr. Ramazan ERDEM

Kongre Eş Başkanı                                         Kongre Eş Başkanı                             Kongre Eş Başkanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi           Nişantaşı Üniversitesi                 Süleyman Demirel Üniversitesi

 

Not: Ramazan Bayramı nedeniyle Son Bildiri Gönderme Tarihi: 17 Nisan 2024 ve Erken Kayıt Son Tarihi: 20 Nisan 2024'e çekilmiştir.

*Kongremiz Doçentlik Kriterlerini Karşılamaktadır.

Kongre Program Taslağı*

23 Mayıs 2023 Perşembe Saat: 09-18: Açılış, Yüz yüze ve Dijital Panel ve Bildiri Oturumları

24 Mayıs 2023 Cuma Saat: 09-18: Yüz yüze ve Dijital Panel ve Bildiri Oturumları, Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanları Toplantısı, Kolokyum, Kapanış

25 Mayıs 2023 Cumartesi: Sosyal Program (Serbest Zaman)

 

*Kongre Düzenleme Kurulu kongre program taslağında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.anasayfaafiş
-