Kongre Fotoğraf Galerisi

Bildiri Oturumu Resimleri

9.IHMC FİZİKİ (FACE TO FACE) PROGRAM YAYIN

9. IHMC DİGİTAL PROGRAM YAYIN9. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YÖNETİMİ KONGRESİ

SONUÇ BİLDİRGESİ

Bu yıl 23-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında, “9. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi” İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Kongrenin bu yılki teması “Sağlıkta Yeni Gelecek: Entegre Sağlık Hizmetleri” olarak belirlenmiştir. Kongrenin sosyal programı kapsamında, Selanik, Üsküp, Kosova ve Sofya’yı içeren ekspres bir Balkan Turu ve 23 Mayıs Perşembe akşamı Boğazda, İstanbul Üniversitesi, Balta Limanı Tesislerinde Gala Yemeği yer almıştır.

Kongre hem dijital hem de yüz yüze olmak üzere hibrit ve eş zamanlı 7 salonda yürütülmüştür. Kongre kapsamında 3 panel, 4 konferans, 92 sözlü bildiri, 3 poster bildiri 22 oturumda yüz yüze sunulmuştur. Bunun yanında dijital olarak bir konferans, bir panel, 55 sözlü bildiri, 11 oturumda sunulmuştur. Kongrede toplam 150 bildiri sunulmuştur. Kongreye fiziki ve dijital olarak toplam 350 kişi katılmıştır.

Prof. Dr. Mahmut Akbolat ve Prof. Dr. Musa Özata tarafından yönetilen, sağlık yönetimi alanında doktora tezlerinin tartışıldığı, “Doktora Tez Kolokyumu” düzenlenmiş ve 6 doktora tez önerisi tartışılmıştır. Ayrıca “Sağlık Kurumları Yönetiminde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemini Kullanarak Strateji Belirlemek” konulu Kongre Kursu Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Ağaç tarafından verilmiş ve 15 kişi kursa katılmıştır.   

Kongrenin açılış paneline, kongrenin ana teması olan “Sağlıkta Gelecek: Entegre Sağlık Hizmetleri” Prof. Dr. Haydar Sur Hocanın moderatörlüğünde alanın tanınmış hocaları, Prof. Dr. Osman Hayran, Prof. Dr. Mustafa Taşdemir ve Doç. Dr. Tuncay Palteki katıldı. Panelistler; entegre sağlık hizmetlerinin tarihi gelişim sürecini, gelinen noktada sağlık hizmetlerinde verimlilik ve etkinliğin artırılması için parçalı sağlık hizmeti sunum modellerinden vazgeçerek, bilişim teknolojilerinin verdiği imkanları da kullanarak entegrasyonun sağlanması gerektiğini bilimsel veriler ışığında açıkladılar.

Kongrenin 23 Mayıs Perşembe günü saat 14’deki açılış töreninde Kongre Düzenleme Kurulu Eş Başkanları Doç.Dr. Fadime Çınar ve Prof. Dr. Sedat Bostan tarafından yapılan açılış konuşmaları ile Kongrenin ilk gününden bu gününe tarihçesini özetlemiş ve bu yılın teması ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Açılış konuşmaları kapsamında İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Kemal Memişoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hamdullah Çuvalcı ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu Kongrenin önemine dikkat çekmiş ve duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir.

Kongrenin açılış konferansı “Sağlığın Geleceğini Yönetmek” teması ile Sağlık Bakan yardımcı Doç.Dr. Şuayip Birinci tarafından verilmiştir. Konferansın moderatörlüğü Prof. Dr. İsmail Ağırbaş tarafından gerçekleştirilmiştir. Açılış konferansında, Türkiye’de sağlık bilgi sistemleri ve sağlık verileri ile ilgili detaylı bilgi verilerek, geleceğin sağlık hizmetlerinin planlanması ve entegrasyonu ile ilgili öneriler gündeme getirilmiştir.

Kongre kapsamında 23 Mayıs Perşembe günü ilk yüz yüze konferansta Jakson State Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Z. Younis, Amerika’da Obama sağlık reformunu anlattı.  Georgia State Üniversitesinden Dr. Serdar Aydın, Ekonomik Bir Paradoks: Dünyanın Lider Ekonomisi Sağlık Hizmeti Sunumunda Nasıl Düşük Performans Gösteriyor? Sorusunun cevabını tartıştı. Atılım Üniversitesinden Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, “Mıknatıs Hastaneler ve Sağlık Turizmi” arasındaki ilişkiyi açıkladı.

24 Mayıs Cuma günü ikinci konferansta Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Nevzat Kahveci Sağlık Hizmetlerinde Yalın Yönetim konusunda bir sunum yaptı. Azerbaycan Sağlık Bakanlığından Sevinç Hasanzade, “Health Transformation Program in Azerbaijan: TABİB” başlıklı sunumu ile Azerbaycan devam eden sağlık sisteminde dönüşüm uygulamalarını katılımcılarla paylaştı. Tayvan’dan misafirimiz Chung Shan Üniversitesinden Prof. Dr. Chi-Chang Chang, “Artificial Intelligence Empowerment for Integrated Healthcare Delivery After Pandemic” başlıkları sunumuyla yapay zekanın gelecekte sağlıkta gelecek oynayacağı role vurgu yaptı.

Acıbadem Üniversitesinden Prof. Dr. Yusuf Çelik hocanın yönetiminde “Farklı Bakış Açılarından Entegre Sağlık Hizmetleri” paneli gerçekleştirildi. Panelde Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Yasemin Akbulut, Acıbadem Üniversitesinden Prof. Dr. Mesut Çimen ve TÜSPE’den Uzm. Hüseyin Çelik entegre sağlık hizmetlerinin farklı boyutlarını açıkladılar. 

24 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilen üçüncü panelde, Süleyman Demirel Üniversitesinden Doç. Dr. Elif Kaya moderatörlüğünde, Prof. Dr. Ramazan Erdem, Nişantaşı Üniversitesinden Doç. Dr. Fadime Çınar ve Sakarya Üniversitesinden Prof. Dr. Mahmut Akbolat’ın katıldığı “7 Ekim Öncesi ve Sonrası Gazze’de Sağlık Hizmetleri” ele alındı. Gazze’deki 7 Ekim öncesi mevcut sağlık sistemi anlatıldı ve sonrasındaki insanlığımızdan utandığımız Siyonist vahşeti görseller ve veriler gözler önüne serildi.

Yüz yüze son konferans ise Kırşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Özata modoretörlüğünde İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu beklenen İstanbul depremi için sağlık teşkilatının planlaması ve hazırlıklarını “Sağlık Teşkilatının Afet Hazırlıkları” başlığıyla paylaştı.

Kongrenin son panelinde Selçuk Üniversitesinden Prof. Dr. Yunus Emre Öztürk’ün modoratörlüğünde Prof. Dr. Sedat Bostan, Dr. Öğr. Üyesi Duygu Ürek ve Arş. Gör. Ahmet Y. Yeşildağ’ın geliştirdiği “Hastanelerde Yönetsel Sorunların Tespiti ve Çözümüne Bir Model Önerisi: BUY MODEL” modelin hastanelerde uygulanması ve getireceği sistemsel katkı anlatıldı.

Kongre kapsamında 23 Mayıs Perşembe günü ilk çevrimiçi konferansta Dr. Öğr. Üyesi Nurperihan Tosun’un koordinatörlüğünde İran, Khoy Üniversitesinden Assist. Prof. Mohammad SaadatiSağlık Yönetimi ve Toplumsal Gelişme” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

24 Mayıs Cuma günü yapılan çevrimiçi paneli “Sağlık Hizmetlerinde Güncel Perspektifler” paneli Ordu Üniversitesinden Prof. Dr. Taşkın Kılıç yönetti. Portekiz Lisbon Üniversitesinden Prof. Andreia Silva Da Costa, Nijerya, Federal Tıp Merkezinden Dr. Rabiu Ahmed Rufai ve Yunanistan, Selanik YBÜ’den Papastergionu Kerasina tarafından tartışıldı.

Kongre çerçevesinde üç gün boyunca yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 24 bildiri oturumunda aşağıda başlıklarda bilimsel çalışmalar paylaşıldı. Bilimsel tartışmalar ile zenginleşen oturumlarda özellikle genç bilim insanlarının çalışmaları ümit vericiydi.

·         Sağlık yönetimi

·         Sağlık kurumlarında örgütsel davranış

·         Sağlık ekonomisi ve politikası

·         Diş hekimliği hizmetlerinin yönetimi

·         Hemşirelik hizmetlerinin yönetimi

·         Sağlık bilişimi, mobil sağlık ve e-sağlık hizmetleri

·         Sağlık kurumları yönetimi

·         Hasta hakları, yaşam kalitesi ve güvenlik hizmetleri yönetimi

·         Sağlık hizmetleri yönetimi

·         Tele tıp

·         Acil sağlık hizmetleri, diş hekimliği ve hastalık yönetimi

Bildiri sunumları sonunda salonlarda bulunan bildirileri değerlendirme jürilerinin puanlamaları sonucunda fizikide en iyi bildiri ödülleri; Ece Çölkesen Tefiroğlu, Yasemin Akbulut “White Code Implementation In Preventing Violence Against Health Workers In Turkey: A Policy Process Analysis”; Gökhan Ağaç, Osman Şenol, Sedat Bostan, Muhammet Gül, “Management of Sterilization Services: In-house or Outsourced? An Examination with MCDM”; Seher Nur Sülkü, Yağmur Tokatlıoğlu, “The Financial Burden of Out-of-Pocket Healthcare Expenditures: The Perspective of Covid-19” çalışmalarına verildi.

Çevrimiçi bildiri sunumlarında; Mesut Karaman, Durmuş Gökkaya, Nurşen Aydın, “Sağlık Yönetiminde Aracılık Yaklaşımları Üzerine Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi”; Altuğ Çağatay, “Evaluation Of Artificial Intelligence Chatbot Chatgpt's Answers To Health Questions” ve Haşim Çapar, Kübra İnan “Multiple Stakeholder Roles And Participation İn Medical Tourism: A Scale Development And Validation” çalışmaları en iyi bildiri ödüllerine layık görüldü.

Bu yıl üç yüz elli kişinin fiziki ve çevrimiçi katılımıyla gerçekleşen uluslararası kongre sağlık yönetimi alanında yaşanan güncel gelişmeleri her açıdan ortaya koyarak ve gelecekte sağlık sistemlerinin entegrasyonu konusunda yapılması gerekenler ile ilgili önemli öneriler geliştirerek alana büyük katkılar sağlayan bir etkinlik olarak tamamlanmıştır.

Prof. Dr. Yasemin Akbulut

Ankara Üniversitesi, SBF, Sağlık Yönetimi Bölüm BaşkanıDeğerli 9. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi Katılımcıları,

Sağlık sektöründe teknoloji gelişmeler ve maliyet artışları daha önce istisna hizmetler şeklinde verilen bir çok hizmetin sağlık sistemine kolayca entegre edilmesinin yolunu açmıştır.

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler dijital sağlık ve uzaktan sağlık hizmeti sunumu ile ilgi hizmetlerin sisteme dahil edilmesinin fırsatını oluşturmuştur. Hastane ve hasta bakım merkezlerinin maliyetlerinin yükselmesi tele-tıp teknolojilerinin de yardımıyla evde bakım hizmetlerinin tedavi hizmetlerinin önemli bir parçası haline gelmesine kapı aralamıştır.

Yeni durumda, klasik sağlık hizmetlerine, uzaktan sağlık hizmetlerinin ve evde sağlık hizmetlerinin eklenmesiyle geleceğin sağlık hizmetleri olan entegre sağlık hizmetleri şekillenecektir.

Alanında köklü ve öncü konularını, bilimsel bir zeminde tartışmayı misyon edinmiş 9.IHMC kongresi; bu nedenlerle bu yıl “Sağlıkta Yeni Gelecek: Entegre Sağlık Hizmetleri” başlığını kendisine ana tema edinmiştir.

Dünyada ve ülkemizde entegre sağlık hizmetleri yeni sağlık politikalarının oluşturulmasında, mevzuat düzenlemelerinde, iyi uygulama örneklerinin geliştirilmesinde anahtar kavram olması beklenmektedir.

Konuya dair bilimsel bir birikimin oluşması adına, kongremizde panel ve oturumlarda " Sağlıkta Yeni Gelecek: Entegre Sağlık Hizmetleri " teması yurt içi ve yurt dışından katılacak uzmanlar tarafından enine boyuna tartışılacaktır.

Bilindiği gibi IHMC kongrelerinin amacı sağlık yönetimi ve sağlık kurumları yönetimi alanında yerelden globale uzanan bilimsel bilgi, beceri ve tecrübelerin uluslararası paylaşımına zemin hazırlamaktır. Aynı zamanda kongrede, değişik ülkelerden bilim insanlarının, özellikle genç araştırmacıların, politika yapıcıların, uygulamacılar ve yöneticilerin bir araya gelmesini sağlayarak global bilgi paylaşımını sağlamak, sağlık yöneticiliğinin önemine vurgu yapmak ve sağlık yöneticiliğinin global olarak profesyonel meslekleşme sürecine katkı yapmak da bulunmaktadır.

Kongremiz İstanbul'da, Nişantaşı Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde 23-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecektir. Kongrede katılımcılara fizikî ve dijital katılım imkânı sunulacaktır. Kongre ana teması olan “Sağlıkta Yeni Gelecek: Entegre Sağlık Hizmetleri” temasının yanında sağlık bilimleri ve yönetimi ile ilgili çalışmalarınızı bekliyoruz.

Kongremize katılımınız bizi onurlandıracaktır. İyi dileklerimizle…


Prof. Dr. Sedat BOSTAN                              Doç. Dr. Fadime ÇINAR                    Prof. Dr. Ramazan ERDEM

Kongre Eş Başkanı                                         Kongre Eş Başkanı                             Kongre Eş Başkanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi           Nişantaşı Üniversitesi                 Süleyman Demirel Üniversitesi

 

Not: Ramazan Bayramı nedeniyle Son Bildiri Gönderme Tarihi: 17 Nisan 2024 ve Erken Kayıt Son Tarihi: 20 Nisan 2024'e çekilmiştir.

*Kongremiz Doçentlik Kriterlerini Karşılamaktadır.

Kongre Program Taslağı*

23 Mayıs 2023 Perşembe Saat: 09-18: Açılış, Yüz yüze ve Dijital Panel ve Bildiri Oturumları

24 Mayıs 2023 Cuma Saat: 09-18: Yüz yüze ve Dijital Panel ve Bildiri Oturumları, Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanları Toplantısı, Kolokyum, Kapanış

25 Mayıs 2023 Cumartesi: Sosyal Program (Serbest Zaman)

 

*Kongre Düzenleme Kurulu kongre program taslağında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.anasayfaafiş
-