Değerli 9. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi Katılımcıları,

Sağlık sektöründe teknoloji gelişmeler ve maliyet artışları daha önce istisna hizmetler şeklinde verilen bir çok hizmetin sağlık sistemine kolayca entegre edilmesinin yolunu açmıştır.

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler dijital sağlık ve uzaktan sağlık hizmeti sunumu ile ilgi hizmetlerin sisteme dahil edilmesinin fırsatını oluşturmuştur. Hastane ve hasta bakım merkezlerinin maliyetlerinin yükselmesi tele-tıp teknolojilerinin de yardımıyla evde bakım hizmetlerinin tedavi hizmetlerinin önemli bir parçası haline gelmesine kapı aralamıştır.

Yeni durumda, klasik sağlık hizmetlerine, uzaktan sağlık hizmetlerinin ve evde sağlık hizmetlerinin eklenmesiyle geleceğin sağlık hizmetleri olan entegre sağlık hizmetleri şekillenecektir.

Alanında köklü ve öncü konularını, bilimsel bir zeminde tartışmayı misyon edinmiş 9.IHMC kongresi; bu nedenlerle bu yıl “Sağlıkta Yeni Gelecek: Entegre Sağlık Hizmetleri” başlığını kendisine ana tema edinmiştir.

Dünyada ve ülkemizde entegre sağlık hizmetleri yeni sağlık politikalarının oluşturulmasında, mevzuat düzenlemelerinde, iyi uygulama örneklerinin geliştirilmesinde anahtar kavram olması beklenmektedir.

Konuya dair bilimsel bir birikimin oluşması adına, kongremizde panel ve oturumlarda " Sağlıkta Yeni Gelecek: Entegre Sağlık Hizmetleri " teması yurt içi ve yurt dışından katılacak uzmanlar tarafından enine boyuna tartışılacaktır.

Bilindiği gibi IHMC kongrelerinin amacı sağlık yönetimi ve sağlık kurumları yönetimi alanında yerelden globale uzanan bilimsel bilgi, beceri ve tecrübelerin uluslararası paylaşımına zemin hazırlamaktır. Aynı zamanda kongrede, değişik ülkelerden bilim insanlarının, özellikle genç araştırmacıların, politika yapıcıların, uygulamacılar ve yöneticilerin bir araya gelmesini sağlayarak global bilgi paylaşımını sağlamak, sağlık yöneticiliğinin önemine vurgu yapmak ve sağlık yöneticiliğinin global olarak profesyonel meslekleşme sürecine katkı yapmak da bulunmaktadır.

Kongremiz İstanbul'da, Nişantaşı Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde 23-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecektir. Kongrede katılımcılara fizikî ve dijital katılım imkânı sunulacaktır. Kongre ana teması olan “Sağlıkta Yeni Gelecek: Entegre Sağlık Hizmetleri” temasının yanında sağlık bilimleri ve yönetimi ile ilgili çalışmalarınızı bekliyoruz.

Kongremize katılımınız bizi onurlandıracaktır. İyi dileklerimizle…


Prof. Dr. Sedat BOSTAN                              Doç. Dr. Fadime ÇINAR                    Prof. Dr. Ramazan ERDEM

Kongre Eş Başkanı                                         Kongre Eş Başkanı                             Kongre Eş Başkanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi           Nişantaşı Üniversitesi                 Süleyman Demirel Üniversitesi

 

Not: Ramazan Bayramı nedeniyle Son Bildiri Gönderme Tarihi: 17 Nisan 2024 ve Erken Kayıt Son Tarihi: 20 Nisan 2024'e çekilmiştir.

*Kongremiz Doçentlik Kriterlerini Karşılamaktadır.

Kongre Program Taslağı*

23 Mayıs 2023 Perşembe Saat: 09-18: Açılış, Yüz yüze ve Dijital Panel ve Bildiri Oturumları

24 Mayıs 2023 Cuma Saat: 09-18: Yüz yüze ve Dijital Panel ve Bildiri Oturumları, Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanları Toplantısı, Kolokyum, Kapanış

25 Mayıs 2023 Cumartesi: Sosyal Program (Serbest Zaman)

 

*Kongre Düzenleme Kurulu kongre program taslağında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.anasayfaafiş
-